Alternativas na Xustiza

CCOO de Justicia

co.bas Justicia en Canarias

CIG - Sector de Xustiza

CSI-F Justicia

Intersindical Justicia Valencia

Justicia y Progreso

STAJ

UGT de Justicia

SPJ-USO

  • TRASLADO DEL BLOG - A partir de ahora este blog no se actualizará más. Quedará únicamente para consulta, pues es mucha la información que contiene y hemos considerado conven...
    Hace 1 año

Actualidad de las oposiciones de Justicia

Blog de Justicia - Adams

  • MESA DE NEGOCIACIÓN - INFORMACIÓN SOBRE LA PRÓXIMA MESA DE NEGOCIACIÓN Aunque inicialmente el Ministerio de Justicia había convocado para ayer, 23 de abril, el grupo de trabajo ...
    Hace 1 día

Blog Oposiciones Justicia

Oposiciones Administración de Justicia

Opolex

CCOO de Justicia

CCOO en Mugeju

CNLEAJ

SISEJ

UPSJ


Páginas web de UPF, AF, APIF, JpD, AJFV, APM y FJI

Asociación Profesional de la Magistratura

Foro Judicial Independiente

Jueces para la Democracia

  • Nueva web de JJpD - A partir de ahora todas las publicaciones de nuestra asociación están a vuestra disposición en nuestra nueva web www.juecesdemocracia.es Gra...
    Hace 1 año

Asociación de Fiscales

Unión Progresista de Fiscales


Información publicada en revistas jurídicas digitales.

Revistas jurídicas digitales


Páginas de opinión sobre temas judiciales.

Opinión

Galicia: Os funcionarios disporán ata o 11 de xaneiro para solicitar o anticipo do 50% da paga extra de xuño

Publicado na intranet xudicial


O DOG (Diario oficial de Galicia) publicou o pasado 28 de decembro de 2012 o Decreto 263/2012, no que se regulan as condicións para solicitar o anticipo do 50% da paga extra correspondente ao mes de xuño xunto coa nómina de xaneiro. Para iso será necesario solicitalo antes do 11 de xaneiro de 2013.

O decreto sinala que terán dereito ao anticipo o persoal funcionario, laboral e estatutario da Administración xeral da comunidade autónoma, das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico e dos entes instrumentais recollidos na disposición transitoria terceira, punto 5, da Lei 16/2010

Os interesados que así o soliciten antes do 11 de xaneiro percibirán, xunto coa nómina correspondente ao mes de xaneiro, un anticipo igual á metade da cantidade que lle corresponderá na paga extra de xuño de 2013 polos conceptos de soldo base, trienios e complementos de destino ou contía equivalente.

Para formalizar a solicitude, os interesados deberán cubrir o anexo I que figura nas instrucións para a solicitude do anticipo e presentalo no servizo de persoal que xestiona as súas nóminas. Os servizos de persoal disporán dende hoxe (venres, 4 de xaneiro) dunha pantalla na aplicación de nómina na que introducirán o NIF dos solicitantes.